กล้วยไม้แคทลียา เย็ญ โคโรนา | Cattleya yen corona

รูปภาพ กล้วยไม้แคทลียา

รูปภาพ กล้วยไม้แคทลียา

รูปภาพ กล้วยไม้แคทลียา

รูปภาพ กล้วยไม้แคทลียา

รูปภาพ กล้วยไม้แคทลียา

รูปภาพ กล้วยไม้แคทลียา